Cookies at Nordic Sugar’s websites
At our websites we use cookies to collect statistic information in order to optimise the use of our website. By proceeding further into our website, you accept our use of cookies. Read more about our cookie policy and instructions on how to delete cookies.
Accept cookies
  
You are here:

Our Code of Conduct

The Nordzucker Values are the foundation of this Code of Conduct and the cornerstone of our culture. While the values guide us in our everyday work, the Code of Conduct uses them to provide more specific guidance in relation to a number of issues.

speakUp! system: reports concerning ethical misconduct

Lawful, sustainable and ethical conduct is of paramount importance at Nordzucker. As a company with more than 3,200 employees in Europe, we take our corporate values – responsibility, dedication, courage and appreciation – very seriously.

We would therefore like to encourage all of our employees, customers, suppliers and stakeholder groups to help us expose misconduct and illegal business practices. These include, in particular, topics such as:

 • Corruption and bribery
 • Fraud / offences against property and assets
 • Violations of environment, product safety and safety & health regulations
 • Behaviour that may cause inaccurate or false results of financial accounting or audits
 • Sexual harassment
 • Violation of competition or data protection law
 • Breaches of the Nordzucker Code of Conduct

With our report system (BKMS® System), you can report these topics openly and – if you like –anonymously as well. Reports that you submit through this system will be handled in the strictest confidence.

Help to expose misconduct and illegal business practices!
Click here »

„Speak-up“ sistema: galimybė pranešti apie neetišką elgesį

„Nordzucker“ visų pirma pabrėžia, kad veikla turi būti teisėta, tvari ir etiška. Mūsų įmonėje visoje Europoje dirba daugiau nei 3200 darbuotojų. Atsakomybė, atsidavimas, drąsa ir įvertinimas yra svarbiausios mūsų vertybės.

Norime paskatinti visus mūsų darbuotojus, klientus, tiekėjus bei kitus suinteresuotus asmenis padėti mums atskleisti neetišką elgesį ir neteisėtą verslo praktiką. Kviečiame pranešti apie pažeidimus šiose srityse:

 • korupcija ir kyšininkavimas,
 • apgaulė, vagystė ir kitoks neteisėtas manipuliavimas turtu;
 • aplinkosaugos, produktų saugos, sveikatos ir saugos darbe reglamentų bei nuostatų pažeidimai;
 • elgsena, dėl kurios gali būti pateikiami netikslūs ar klaidingi finansinių ar audito ataskaitų rezultatai;
 • seksualinis priekabiavimas;
 • konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymų pažeidimai;
 • „Nordzucker“ Etikos kodekso pažeidimai.

Per šią informavimo sistemą (BKMS® sistemą) apie tai galima atvirai pranešti, jei norite, taip pat anonimiškai. Informacija, kurią pateiksite per šią sistemą, bus tvarkoma griežtai konfidencialiai.